Tag Archive: Prayer


Vertaal vanaf Ash Wednesday (Jim Burklo)

Op my voorkop

‘n Teken van die kruis

Gesmeer in as vanuit die vuur

Wat my hubris-paleis afgebrand het

 

En, saam met dit,

Die geld wat ek weg moes gee,

Die TV wat ek as sintuigverdower gebruik het,

Die tapyt waarop ek veronderstel was

om op te verskyn,

Die deure wat ek vir veronderstel was

om vir ander oop te maak,

Die koeverte wat ek veronderstel was

om vir liefdesbriewe te gebruik

Die wyse boeke wat ek so oop en bloot uitstal,

om die illusie te skep dat ek dit gelees het,

Die lee spasies in my fotoalbums,

waar my donkerder, swaarder, seerder oomblikke onthou moes word,

Die kalenders waar besoeke aan die wat dit die meeste nodig gehad het,

geskeduleer moes word,

Die rusbank van my verlamende oorgerustheid,

Die gemakstoel van my luiheid,

Die hemde wat ek volgestop het met my eie trots,

Die skoene wat ek met ander moes ruil,

sodat ons gereisde myle kon deel.

Op my voorkop

‘n Teken van die kruispad,

Waar ek kan wegdraai van die pad van verderf,

Na die Weg van die Lewe.

(vertaling deur Hanno Langenhoven)

Advertisements

Verwerk vanaf Ash Wednesday (Jim Burklo)

 

Liturg:            Op my voorkop

Gemeente:    ‘n Teken van die kruis

 

Liturg:            Gesmeer in vuur-verteerde as

Gemeente:    My afgebrande hubris-paleis

 

Liturg:            En ook veras, die geld

Gemeente:    Wat ek weg moes gee,

 

Liturg:            Die TV

Gemeente:    My keuse vir sintuigverdowing,

 

Liturg:            Die tapyt

Gemeente:    Waarop ek eintlik moes verskyn,

 

Liturg:            Die deure

Gemeente:    Wat ek eintlik vir ander  moes oop maak,

 

Liturg:            Die koeverte

Gemeente:    Wat ek eintlik vir liefdesbriewe moes gebruik het

 

Liturg:            Die uitgestalde boeke

Gemeente:    My gefeinsde aanspraak op insig

 

Liturg:            Die ongebalanseerde fotoalbums,

Gemeente:    My vergete oomblikke van swaarkry en mislukking

 

Liturg:            Die leë kalenders

Gemeente:    My versuimde afsprake aan die in nood

 

Liturg:            Die rusbank

Gemeente:    Van my verlamende oorgerustheid,

 

Liturg:            Die gemakstoel

Gemeente:    Van my luiheid,

 

Liturg:            Die hemde

Gemeente:    Persoonlik volgestop met eie trots,

 

Liturg:            Die ongeruilde skoene

Gemeente:    en ongedeelde reise saam met ander.

 

Liturg:            Op my voorkop

Gemeente:    ‘n Teken van die kruispad,

 

Liturg:            Waar ek kan wegdraai

Gemeente:    van die pad van verderf,

Gemeente:    Na die Weg van die Lewe.

 

(verwerking deur Hanno Langenhoven)

Vrygewige God, U het hierdie wêreld geskep vir almal om in te deel

Buig oop ons geklemde hande om te laat gaan van gierigheid wat die armes beroof

Blaas skoon ons ore om die pyn en angs te kan hoor van hulle wat uitroep vir geregtigheid

Ontbind ons harte om diegene wat deur skuld gevange gehou word te kan herken

Ontsluit ons lippe om die jubeljaar uit te roep, hier en nou

Mag ons versorging deeglik en ons eensgesindheid tasbaar wees

Mag hierdie gemeenskap ‘n teken van hoop wees

Want nou is U genadetyd

Vertaal vanaf gebed in die gebedeboek van St Michael’s Parish, Liverpool, Engeland.

Gevind in Wisdom is Calling (p. 57 edited by Geoffrey Duncan)

O great and glorious God,
Enlighten the darkness of my soul,
Give me true faith,
Firm hope,
Perfect love,
Profound humility,
Good sense and understanding,
So that I may follow
your holy and true commandment.
~
St Francis of Assisi

take of your shoes –

where you stand

is holy ground

be still

and know that

I am God

be still and hear

in your laced-up soul

the name of the holy

I-AM-WHO-I-AM

be still and know that

I-AM sends you

to be who you are

to be the

I-AM in you

unlace your soul –

wherever you stand

wherever you are the

I-AM in you

is holy ground

be still and know

that I-AM God.

 

 

Norm S D Esdon

Canada

Wisdom is calling

ed Geoffrey Duncan

 

Gracious God,

in the bright multi-coloured glory of Creation,

and the heartbeat rhythm of the seasons,

in the light of Christ we live,

our days and ways illuminated by your Spirit.

We bring our darknesses and our brightnesses –

all the shades and colours of our lives –

our winter, spring, summer, autumn

before you now in worship:

and we pray that as we seek to draw near to you,

we will know you near us and with us as we go.

In Jesus’ name we pray.

Stephen Brown

England

Wisdom is calling

ed Geoffrey Duncan

Thank you Lord

for the community

that surrounds me.

Thank you for the relations

that form me.

Father, give me the wisdom

to understand the Other

Jesus, give me the compassion

to love the Other.

Holy Spirit, give me the courage

to reach out to the Other

Lord, this we pray

in the name of the One who is Wisdom

in the name of the One who is Compassion and

in the name of the One who is Courage.

Amen

Pause at the threshold

Of the sacred space;

Bow low.

Prepare for fresh

Encounter

With the Holy One.

Ann Lewin

England

Wisdom is calling

ed Geoffrey Duncan

Father, I retire for the night.

Please give me rest.

Jesus, I lay down my head.

Please give me rest.

Holy Spirit, I close my eyes.

Please give me rest.

I walk this land Lord.

It is crying out;

Moaning and groaning.

It is desperately dry.

Let it Rain!

I walk this country Lord.

It is crying out;

Moaning and groaning.

It is desperately thirsty.

Let it Rain!

I am walking this journey Lord.

I am crying out;

Moaning and groaning.

I am desperately parched.

Let it Rain!